Standardní program

a)
součástí programu je rozšířené vyšetření především laboratorní zaměřené na detekci onemocnění krve, jater, ledvin a metabolická onemocnění  ( stanovují se tuky včetně cholesterolu s ochrannou funkcí a index aterogenity, vyšetření na cukrovku). Součástí prohlídky je nespecifický test citlivě ukazující na  zánětlivá, nádorová nebo revmatické onemocnění, dále  vyšetření zaměřené na včasný záchyt nádorů tlustého střeva a konečníku. Kromě klidového eletrokardiogramu se provádí i vyšetření zaměřené na funkce plic ( kapacita plic nebo výdechové rychlosti v dýchacích cestách), které pomůže odhalit  onemocnění plic s srdce  nebo cest dýchacích.

Celkové vyšetření lékařem včetně změření a zhodnocení krevního tlaku, zhodnocení hmotnosti podle BMI.Na závěr celkové zhodnocení  zdravotního stavu, návrh opatření a v případě patologického nálezu zajištění vyšetření u příslušných specialistů.
Laboratorní vyšetření :
FW, vyšetření zaměřená na ledviny (moč+ vyšetření moče mikroskopické, urea, kreatinin), kompletní krevní obraz včetně rozpočtu bílých krvinek (zaměřené na nemoci krve), vyšetření jaterních testů (bilirubin, ALT, AST, GMT), glykémie (cukrovka), rozšířené vyšetření na tuky (cholesterol, triglyceridy, LDL a HDL cholesterol, index aterogenity), IgE (vyšetření u alergických onemocnění), kyselina močová ( vyšetření na dnu), C reaktivní protein (akutní záněty, revmatická onemocnění, nádory)
Test na okultní krvácení (orientační vyšetření pro včasný záchyt nádorů střev)
Spirometrie (vyšetření plicních funkcí)
RTG srdce a plic
EKG klidové ( vyšetření na srdce)
Ergometrické vyšetření

b)                                     
součástí programu je rozšířené vyšetření především laboratorní zaměřené na detekci onemocnění krve, jater, ledvin a metabolická onemocnění  ( stanovují se tuky včetně cholesterolu s ochrannou funkcí a index aterogenity, vyšetření na cukrovku). Součástí prohlídky je nespecifický test citlivě ukazující na  zánětlivá, nádorová nebo revmatické onemocnění, dále  vyšetření zaměřené na včasný záchyt nádorů tlustého střeva a konečníku. Kromě klidového eletrokardiogramu se provádí i kožní vyšetření zaměřené na kožní nádory a pigmentové névy.

Celkové vyšetření lékařem včetně změření a zhodnocení krevního tlaku, zhodnocení hmotnosti podle BMI.Na závěr celkové zhodnocení  zdravotního stavu, návrh opatření a v případě patologického nálezu zajištění vyšetření u příslušných specialistů.
Laboratorní vyšetření :
FW, vyšetření zaměřená na ledviny (moč+ vyšetření moče mikroskopické, urea, kreatinin), kompletní krevní obraz včetně rozpočtu bílých krvinek (zaměřené na nemoci krve), vyšetření jaterních testů (bilirubin, ALT, AST, GMT), glykémie (cukrovka), rozšířené vyšetření na tuky (cholesterol, triglyceridy, LDL a HDL cholesterol, index aterogenity), IgE (vyšetření u alergických onemocnění), kyselina močová ( vyšetření na dnu), C reaktivní protein (akutní záněty, revmatická onemocnění, nádory)
Test na okultní krvácení (orientační vyšetření pro včasný záchyt nádorů střev)
Spirometrie (vyšetření plicních funkcí)
RTG srdce a plic
EKG klidové (vyšetření na srdce)
Ergometrické vyšetření
Kožní vyšetření