Pracovnělékařské služby

Česká preventivní, s.r.o. patří mezi nestátní zdravotnická zařízení se sídlem v areálu Pardubické nemocnice. Již od roku 2004 poskytuje specializované pracovně-lékařské služby, a to především v Pardubickém a Hradeckém kraji.

Naše široká nabídka zaměstnavatelům zahrnuje hlavně základní pracovnělékařskou péči, kterou povinně ukládá legislativa. Dále provádíme specializovaná vyšetření zaměstnanců rizikových pracovišť, jako jsou například vyšetření spirometrická u rizika prachu, pletysmografická včetně chladového testu u rizika vibrací, zátěžové EKG, screeningové EMG vyšetření zaměřené na středové nervy rukou a screeningovou audiometrii ( u periodických preventivních prohlídek). Důležitou součástí naší činnosti představují nadstandardní zdravotní programy zaměřené na prevenci civilizačních a onkologických onemocnění. Pomocí moderních a progresivních laboratorních testů můžeme zjistit a příznivě ovlivnit vývoj cévních a srdečních onemocnění, jakož i příznaky předčasného stárnutí.

Pro shora uvedené činnosti máme vysoce erudované odborníky a špičkové přístrojové vybavení. Mezi hlavní výhody poskytovaných služeb patří soustředěnost a komplexnost zdravotnické péče v areálu nemocnice, můžeme tak garantovat mimo jiné minimální časové ztráty klientů během vyšetření.